Krzysztof Franaszek, b. 1981 in Lublin, Poland

Author of sculptures, objects, installations, and drawings. Graduate of the Sculpture Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw (final diploma: 2006), doctor of fine arts (2013). Stipend scholar at Christian Jankowski’s studio at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Germany (2005), and of the Minister of Culture and National Heritage (2009, 2018). Showed his works at eight solo exhibitions, i.a. at the Centre for Contemporary Art in Warsaw, Studio Gallery, and Le Guern Gallery. Participated in over a dozen collective shows and projects in Poland, Germany, the Netherlands, USA, Russia, Lithuania, Ukraine, Bangladesh, and India. Academic staff member at his alma mater in Warsaw since 2006. Head of the Space Arrangement, Sculpture, and Drawing Studio at the University of Applied IT and Management, Graphic Design Faculty since 2013.

Continuously on the lookout for new means of expression in his oeuvre. Working with metal, wood, and plastics, merges opulent visual forms with ideas and symbols, using 3D printing and electrical and illumination installations. In Franaszek’s work, the theme of human nature and emotionality – alluding to ways of functioning in public and urban space – has morphed into clear abstract forms, totems, and installations. The exploring of creative and destructive forces as two equivalent causative energies takes on the form of artistic series, wherein the artwork changes and evolves.

’Wszystkożercy’ (Omnivores) – exhibition in the ArtWalk at Plac Europejski in Warsaw, Poland. Show organised in co-operation with the Art in the City Foundation. Warsaw, May-August 2019.
’Rzeczy, które nas wciągają’ (Things That Draw Us In) – solo exhibition at the le Guern Gallery in Warsaw, Poland. February-March 2019.
’autoportret’ (self-portrait) series – sculptures shown at a collective exhibition in India. Karnataka Chitrakala Parishath Museum Gallery, College of Fine Arts in Bangalore. December 2018.
’Now Art’ – premiere of the ‘złoty baran’ (golden ram) installation, Contemporary Art Festival, Kazimierz Dolny, Poland, December 26th 2018 – January 10th2019.
• Participation in the international Asian Art Biennale Bangladesh 2018. Premiere show of the sculpture
‘sharp’. September 1st-30th 2018.
’Wyostrzone’ (Sharpened) – solo sculpture exhibition. Galeria Korekta, Warsaw, Poland. October – November 2017.
• Award in the
‘Unicorn Family’ competition, sculpture for the City of Łódź, Poland. August 2017.
• Exhibition of Drawings –
‘światło i cień’ (light and shadow), series of monumental drawings, Jan Nowak Jeziorański Information Centre, Warsaw, Poland. April 2017.
’Emocja i Namysł’ (Emotion and Ponderings) – collective exhibition at the Puławy Centre of Culture, Puławy, Poland. February 2017.
’CultusTerrae – uprawa ziemi’ (CultusTerrae – Cultivating Soil), collective exhibition, BWA (Art Exhibition Office) Gallery Nowy Sącz, Poland. January 13th – February 26th 2017.
’portal aktywny’ (active portal), sculpture in public space; Art Biennale of the Culture Shock Foundation, Warsaw, Poland. 2015.
’Obelisk’ – solo exhibition, Pekao Project Room, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw, Poland. 2013
’Światłodziura’ (Lighthole) – solo show, “cultureshock” Gallery, Warsaw, Poland. 2012-2013.
’Centrum’ (Centre) – solo show, assembly hall of the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland. September 2012.
’Zgrupowanie’ (Grouping) – solo presentation of the work on the exhibition wall of the Gallery A19. Marymont underground station, Warsaw, Poland. 2011.
’Hala’ (Hall) – in co-operation with Simone Ruess. Joint project and video installation show, Warsaw, Poland. 2011.
’Uroboros’‘efekt wow’ (wow effect) collective exhibition, ‘In’ Gallery, Żyrardów, Poland. 2011.
’Divina Silo Art. Complex’ – exhibition organised in co-operation with the ‘Local to Local’ international artists collective. Development of a site-specific exhibition. Lithuania. 2010.
’Gradient’ – solo exhibition at ’Mała Galeria’, Nowy Sącz, Poland. 2010.
’Asfalt’ (Asphalt) – solo exhibition at the Studio Gallery in Warsaw, Poland. 2009-2010.
’Asfalt 2 (Asphalt 2) – solo exhibition at the BWA Gallery Lublin, Poland (Grodzka Gallery). 2010.
’Dialogi’ (Dialogues) – participation in the 9th International Biennale of Contemporary Art. Sankt Petersburg, Russia. 2009.
’Move’ – participation in New European Media Art in Halle , Germany. 2009.
’Spadające przedmioty’ (Falling Objects) – installation exhibition at the ‘Kronika’ Gallery in Bytom, Poland. 2009.
’The Site’ – project developed in public space in Utrecht, the Netherlands; presentation, show of the origins of the work, and realisation documentary: ‘Among performers and seagulls’ at the T’Hooght Cinema in Utrecht, the Netherlands. 2009.
• Screening of the film
’Shut Down’ as part of the ’Under the Skin, New Video from Poland’ presentation project. New Museum, USA, New York City. 2008.
’EuroUfo’ – installation in public space as part of the ’MachtRaum’ project. Berlin, Germany. 2008.
’Planeta Zabawy’ (Planet of Fun) – developing an interactive object in public space and the ‘Play!Art’ documentary, during group activities and workshops. Gryfino, Poland. 2008.
• EPAF 2007 – participation in a performance festival at the Centre for Contemporary Art, Warsaw, Poland. 2007.
• KunstMuseum-Staatliche Akademie
– collective exhibition under Christian Jankowski at the KunstMuzeum Stuttgart; collaboration to develop a multimedia transmission project: KunstMuseum-Staatliche Akademie 2005.
• Award at the
‘Zoom Out’ New Media Festival. Berlin, Germany. 2005.

Krzysztof Franaszek ur. 1981 w Lublinie

Artysta tworzy rzeźby, obiekty, instalacje i rysunki. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 2006), doktorem sztuk pięknych (2013). Był stypendystą w pracowni Christiana Jankowskiego na Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie (2005) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009, 2018). Swoje dzieła prezentował w ramach ośmiu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkunastu pokazach zbiorowych i projektach w Polsce, Niemczech, Holandii, USA, Rosji, na Litwie, Ukrainie, Bangladeszu i Indiach. Od 2006 r. jest pracownikiem macierzystej uczelni w Warszawie. Od 2013 r. prowadzi pracownię kształtowania przestrzeni, rzeźby i rysunku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunku Grafika.

W swoich pracach nieustannie poszukuje nowych środków wyrazu. Pracując w metalach, drewnie, tworzywach sztucznych, za pomocą druku 3D i z użyciem instalacji elektrycznych i świetlnych scala bogate formy wizualne za pomocą idei i symbolu. Tematyka Ludzkiej natury i emocjonalności, nawiązująca do sposobów funkcjonowania w przestrzeni społecznej i miejskiej znajduje odzwierciedlenie w sztuce Franaszka w postaci klarownych form abstrakcyjnych, totemów i instalacji. Badanie sił twórczych i destrukcyjnych jako dwóch równorzędnych energii sprawczych odbywa się w postaci cyków artystycznych, gdzie dzieło sztuki zmienia się i ewoluuje.

’Wszystkożercy’ indywidualna wystawa w przestrzeni ArtWalk na Placu Europejskim w Warszawie. Wystawa zorganizowana przy współpracy z Fundacją Sztuka w Mieście. Warszawa 05 – 08.2019

’Rzeczy, które nas wciągają’ Indywidualna wystawa w Galerii Le Guern w Warszawie. 02-03.2019

•  Cykl 'autoportret’- prace rzeźbiarskie, upowszechnione w postaci reprodukcji 28 grudnia 2018 r. wernisaż wystawy- „Types of spaces- exhibition of didacticians of Faculty of Interior Design Academy of Fine Arts in Warsaw”. Galeria Muzeum Karnataka Chitrakala Parishath, College of Fine Arts in Bangalore, w Indiach

’Now Art’ Festiwal Sztuki Współczesnej Kazimierz Dolny 26.12.2018 – 10.01.2019

Asian Art Bienalle Bangladesh 2018 udział w międzynarodowym bienalle sztuki współczesnej w Bangladeshu
01-30. 09 2018.

’Wyostrzone’ indywidualna wystawa rzeźby. Galeria Korekta 10,11. 2017 Warszawa

Wystawa artystycznego środowiska WIT – Centrum Sztuki Fort Sokolowskiego, Warszawa, 09. 2017
• Nagroda w konkursie 'Rodzina Jednorożców’, rzeźba dla miasta Łodzi, 08. 2017
• Wystawa Rysunku – 'światło i cień’ – cykl monumentalnych rysunków, Centrum Informacji imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa 04. 2017
• 'Emocja i Namysł’ – Puławski Ośrodek Kultury 02. 2017, Puławy – wystawa grupowa
• “CultusTerrae – uprawa ziemi” – Galeria BWA 'Sokół’ Nowy Sącz ,13 stycznia – 26 lutego 2017 –
wystawa grupowa
• Wystawa artystycznego środowiska WIT – Centrum Sztuki Fort Sokolowskiego, Warszawa, 09. 2016
• “portal aktywny” wystawa w przestrzeni publicznej “skarpa rewelacja” bienalle sztuki Fudacji Culture Shock, Warszawa 2015
• 'obelisk’ wystawa indywidualna Bank Pekao Project Room, Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski, Warszawa 2013
• 'światłodziura’ wystawa autorska Galeria “cultureshock”, 2012 – 2013 Warszawa
• 'centrum’ wystawa indywidualna, aula Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 09. 2012
• 'Zgrupowanie’ indywidualna prezentacja pracy na ścianie wystawienniczej Galerii A19. Warszawa,
Stacja Metra Marymont 2011
• 'Hala’ kooperacja z Simone Ruess. Wspólny projekt i pokaz videoinstalacji , Warszawa 2011
• 'Uroboros’ wystawa zbiorowa 'efekt wow’ Galeria 'In’ Żyrardów 2011
• 'Divina Silo Art. Complex’ wystawa w ramach kooperacji z międzynarodowym kolektywem artystów
'Local to Local’. Stworzenie wystawy typu 'site specific’ – sztuka w kontekście miejsca. Litwa 2010
• 'Gradient’ Indywidualna wystawa w Mała Galeria, Nowy Sącz 2010
• 'Asfalt’ Indywidualna wystawa w Galerii Studio Warszawa 2009/10
• 'Afalt2′ w ramach „lubelskich refleksji” BWA Lublin Galeria Grodzka 2010
• 'Dialogi’ Udział w IX Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej Sankt- Petersburg 2009
• 'Move’ Udział w wystawie New European Media Art. Halle 2009
• 'Spadające przedmioty’ wystawa instalacji w galerii 'Kronika’ Bytom 2009
• 'The Site’Realizacja projektu w przestrzeni publicznej Utrecht, Holandia; prezentacja, pokaz genezy
i dokumentacji tej realizacji: „Among performers and seagulls” w kinie T’Hooght. Utrecht, Holandia 2009
• 'Shut Down’ w ramach prezentacji 'Under the Skin New video from Poland’. New Museum,
New York City 2008
• 'EuroUfo’ Instalacja w przestrzeni publicznej, w ramach projektu 'MachtRaum’ Berlin 2008
• 'Planeta Zabawy’ Realizacja interaktywnego obiektu w przestrzeni publicznej oraz filmu dokumentacyjnego „Play!Art” z grupowych działań i warsztatów. Gryfino 2008
• EPAF 2007Udział w festiwalu performance Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa 2007
• KunstMuseum-Staatliche AkademeWystawa zbiorowa pod kierunkiem Christiana Jankowskiego
w KunstMuzeum Stuttgart, wspólna praca przy projekcie transmisji multimedialnej:
KunstMuseum-Staatliche Akademe 2005.
• Nagroda na festiwalu nowych mediów 'Zoom Out’ Berlin 2005.