claw

„”claw””, aluminium, 220/300/400 cm, 2019

„”claw””, aluminium, 220/300/400 cm, 2019

„”claw””, aluminium, 220/300/400 cm, 2019

„”claw””, aluminium, 220/300/400 cm, 2019

„”claw””, aluminium, 220/300/400 cm, 2019

„”claw””, aluminium, 220/300/400 cm, 2019
exhibition, things that draw us in 2019
Warszawa, 15.02.2019. Krzysztof Franaszek podczas wernisa¿u swojej wystawy „Rzeczy, które nas wci¹gaj¹”, 15 bm. w galerii Le Guern. (ar/doro) PAP/Andrzej Rybczyñski