medusa

meduza, mosiądz, 2018
meduza, mosiądz, 220 cm, 2018
Warszawa, 15.02.2019. Krzysztof Franaszek podczas wernisa¿u swojej wystawy „Rzeczy, które nas wci¹gaj¹”, 15 bm. w galerii Le Guern. (ar/doro) PAP/Andrzej Rybczyñski

meduza, mosiądz, 220 cm, 2018

meduza, mosiądz, 220 cm, 2018

meduza, mosiądz, 220 cm, 2018
medusa, brass, 220 cm