obieg zamknięty

instalacja obieg zamknięty, miedź, druk 3d, 2019


instalacja obieg zamknięty, miedź, druk 3d, 2019

instalacja obieg zamknięty, miedź, druk 3d, 2019

instalacja obieg zamknięty, miedź, druk 3d, 2019
Warszawa, 15.02.2019. Krzysztof Franaszek podczas wernisa¿u swojej wystawy „Rzeczy, które nas wci¹gaj¹”, 15 bm. w galerii Le Guern. (ar/doro) PAP/Andrzej Rybczyñski
Warszawa, 15.02.2019. Krzysztof Franaszek podczas wernisa¿u swojej wystawy „Rzeczy, które nas wci¹gaj¹”, 15 bm. w galerii Le Guern. (ar/doro) PAP/Andrzej Rybczyñski