golden ram

złoty baran, mosiądz, projekcja multimedialna

złoty baran, mosiądz, projekcja multimedialna

złoty baran, mosiądz, projekcja multimedialna
Warszawa, 15.02.2019. Krzysztof Franaszek podczas wernisa¿u swojej wystawy „Rzeczy, które nas wci¹gaj¹”, 15 bm. w galerii Le Guern. (ar/doro) PAP/Andrzej Rybczyñski
video projekcja złoty baran